เกี่ยวกับ เอสพีที เทค

เอสพีที เทค...

บริษัท เอสพีที เทค จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ประกอบธุรกิจหลักคือ บริษัทรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสามัญวิศวกรควบคุมดูแลตลอดการทำงาน บริษัทรับออกแบบและตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยวิศวกรมีประสบการณ์และชำนาญงานมากกว่า 20 ปี

เอสพีที เทค...

บริษัท เอสพีที เทค จำกัด ตระหนักในคุณภาพของงาน ใส่ใจในงานของลูกค้าทุกท่าน เรามีทีมงานมืออาชีพ พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดี เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม

หลักในการปฏิบัติงาน

  • ให้คำปรึกษาตรงไปตรงมาตามมาตรฐานความปลอดภัย
  • เสนอราคาแบบยุติธรรม
  • เลือกใช้วัสดุที่ได้คุณภาพ
  • ทีมงานมืออาชีพ ควบคุมการดำเนินงานโดยวิศวกร
  • ทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน
  • งานติดตั้งได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
บริษัท เอสพีที เทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสและความไว้วางใจในการทำงานของบริษัท เราจะพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจหลักของงานเรา”

ใบรับรองบริษัท
หนังสือรับรองบริษัท ภ.พ.20