ผลงานของเรา
งานติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร
งานติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร
รายละเอียด

ชื่อผลงาน : งานติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร

สถานที่ : 79 ม.1 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.หนองหลุม อ.วชิิรบารมี จ.พิจิตร

งานติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ