ผลงานของเรา
งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้า บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

ชื่อผลงาน : งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้า บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : 112 ม.1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Installation Cable Ladder & Steel Pole Material.

Connect Low Voltege หม้อแปลงเข้าตู้ MDB