ผลงานของเรา
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.
รายละเอียด

ชื่อผลงาน : งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co.,Ltd.

สถานที่ : โรงไฟฟ้า NSOG นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

งานที่ปรึกษาและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า ขนาด 10 MW.